top of page

Nieuwspagina

22/05/2021 De eenmalige premie voor zonnepanelen in 2021 trekt geïnteresseerden toch over de streep.

De interesse in zonnepanelen is nog niet gaan liggen. Aan de basis hiervan ligt de zogenaamde eenmalige investeringspremie voor zonnepanelen. Deze eenmalige premie bedraagt op dit moment nog maximaal 1.500 euro, maar wordt de komende jaren elk jaar met 375 euro afgebouwd. Daarom blijft het interessant om zo snel mogelijk zonnepanelen te laten plaatsen. Het kan bovendien ook worden gecombineerd met andere premies, zoals een premie voor een warmtepomp of een premie voor een thuisbatterij.

Hoewel de vraag niet is gaan liggen, merkt de sector wel dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Vroeger werden zonnepanelen namelijk gelegd om maximaal te produceren. Wat men niet verbruikte, leverde toch gewoon op via de terugdraaiende teller. Tegenwoordig gaat de aandacht meer naar de opwekking voor eigen gebruik. Dit wil zeggen dat er meer zonnepanelen worden gelegd die naar het oosten of het westen zijn gericht in plaats van naar het zuiden. Zuidgerichte zonnepanelen leveren dan wel meer stroom op, maar dan vooral overdag. Oost- en westgerichte zonnepanelen wekken vooral ’s ochtends en ’s avonds stroom op, de momenten waarop mensen thuis zijn en energie verbruiken.

Bron:https://businessam.be/interesse-in-zonnepanelen-blijft-ook-na-afschaffing-terugdraaiende-teller-behouden/

EPC label-premie:

Iedereen kan een EPC-labelpremie tot 5000 euro aanvragen voor de grondige energetische renovatie van een woning met een slechte energieprestatie.  Bij appartementen bedraagt de EPC-labelpremie maximaal 3750 euro. 

Heeft u een woning of een appartement met een slechte energieprestatie? Als u deze binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u hiervoor vanaf 2021 een substantiële premie krijgen. Dit nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat de woning/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

premie aanvragen; https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten

Bron: https://energiesparen.be/vlaamse-overheid-start-campagne-renuveren-renuveer-en-bespaar-voor-altijd-op-uw-energiefactuur

bottom of page