Nieuwspagina

EPC label-premie:

Iedereen kan een EPC-labelpremie tot 5000 euro aanvragen voor de grondige energetische renovatie van een woning met een slechte energieprestatie.  Bij appartementen bedraagt de EPC-labelpremie maximaal 3750 euro. 

Heeft u een woning of een appartement met een slechte energieprestatie? Als u deze binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u hiervoor vanaf 2021 een substantiële premie krijgen. Dit nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat de woning/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

premie aanvragen; https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten

Bron: https://energiesparen.be/vlaamse-overheid-start-campagne-renuveren-renuveer-en-bespaar-voor-altijd-op-uw-energiefactuur