Experts verwachten geen grote prijsschommelingen op de vastgoedmarkt

10/09/2015

In de eerste helft van 2015 is de prijs van de woningen redelijk stabiel gebleven. Analisten verwachten de komende jaren geen zware stormen, hoogstens een lichte correctie door de gewijzigde fiscale omgeving.

 

De prijs van de verkochte huizen bleef in Vlaanderen in de eerste helft van dit jaar nagenoeg stabiel, terwijl die van appartementen licht toenam (+0,5%) en die van villa's daalde (-1,1%). Nationaal nam de prijs van de appartementen ook een beetje toe (+0,4%), net als die van huizen (+0,1%), met dezelfde negatieve tendens voor villa's (-0,7%). Dat blijkt uit een studie die het vastgoedadvieskantoor de Crombrugghe & Partners uitvoerde voor Trends.

 

Bron: http://trends.knack.be/economie/immo/experts-verwachten-geen-grote-prijsschommelingen-op-de-vastgoedmarkt/article-longread-599457.html

Eén attest voor bouwen, verbouwen en verkopen van woning

08/09/2015

Wie vandaag een woning bouwt, verbouwt of verkoopt, heeft een reeks attesten nodig. Daar gaan voor bouwers, verkopers en de overheid heel wat administratieve lasten en kosten mee gepaard. Ministers van Omgeving en Energie Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom maken werk van één attest, in het kader van administratieve vereenvoudiging.

De Vlaamse Regering wil de maximale integratie en vereenvoudiging onderzoeken van allerlei attesten, zoals voor stookolietank, centrale verwarming, riolering, EPC, EPB (energieprestatieregelgeving), en drinkwaterinstallatie. Zo wil deze Vlaamse Regering ervoor zorgen dat de administratieve lasten en kosten voor de bouwheer en de overheid tot een minimum beperkt worden. “Momenteel worden mensen afgeschrikt om te bouwen, verbouwen, of verkopen door de hoge administratieve last. Dit willen we wegwerken. Iedereen weet hoe belangrijk onze woningmarkt is voor onze economie”, zegt minister Turtelboom. Vandaag is het mogelijk dat je tot vijf attesten van de Vlaamse overheid nodig hebt om te bouwen of te renoveren. Wanneer je je huis wil verkopen, kan dit oplopen tot acht attesten. “In veel gevallen krijgen gezinnen zelfs te maken met een optelsom aan attesten als ze hun huis willen verkopen om elders te beginnen bouwen: 13 verschillende documenten zijn hierbij geen uitzondering”, stelt minister van Energie Annemie Turtelboom. “Deze regeling geldt trouwens voor alle gebouwen. De hervorming tot één attest zal dus ook de administratieve last van bedrijven verlagen.”

Vlaamse vastgoedmakelaars gaan voor lagere energiescore

08/09/2015

In december van vorig jaar besliste de Vlaamse regering dat renoveren meer en beter ondersteund moet worden. Om dat te realiseren, sloot minister van energie Annemie Turtelboom een renovatiepact af met de Confederatie van Immoberoepen (CIB) en een dertigtal andere organisaties. Zo zetten de vastgoedmakelaars mee hun schouders onder een ambitieus en belangrijk project: de renovatiegraad in Vlaanderen omhoog trekken en de energiescore doen dalen.

 

Renovatiepact: wat houdt het in?

Wat heb je nu precies aan dat pact? De bedoeling van de Vlaamse Overheid is om zo veel mogelijk woningen bijna-energieneutraal te maken. Om dat te realiseren heb je heel wat ondersteuning nodig, en die is niet enkel financieel. De organisaties die het pact ondertekend hebben, slaan de handen in elkaar om alle relevante informatie toegankelijk te maken voor iedereen, en om concrete doelstellingen uit te werken voor renovatie in Vlaanderen.

De visie van de vastgoedsector

Elke vastgoedmakelaar zal het bevestigen: kopers en huurders kijken steeds kritischer naar de energiescore of EPC-waarde van de woning waarop ze hun zinnen hebben gezet. En dat is zeker verstandig: die score geeft je een goede indicatie van het energieverbruik én de energieverspilling die je mag verwachten. Stroomt de warmte niet naar buiten langs ramen met enkel glas? Of via een slecht geïsoleerd dak? Je makelaar is goed geplaatst om je tekst en uitleg te geven bij het EPC-document.

De Europese energieregels en labels: 10 tips & tricks

01/09/2015

Het is bijna zover. Vanaf 26 september 2015 vallen nieuwe verwarmingstoestellen en warmwatertoestellen onder een kersverse Europese wetgeving. Zo zal bijvoorbeeld een nieuwe verwarmingsketel enerzijds aan een minimale energieprestatie moeten voldoen (ecodesign) en anderzijds een energielabel krijgen opgeplakt (ELD). Verwarmingsspecialist Remeha NV waarschuwt echter voor een aantal misvattingen, valkuilen, achterdeurtjes en uitzonderingen.

Naar één attest voor verkopen, bouwen en verbouwen van woning?

03/04/2015

In het kader van administratieve vereenvoudiging willen minister van Omgeving Joke Schauvliege en minister van Energie Annemie Turtelboom werk maken van één digitaal attest voor het verkopen, bouwen en verbouwen van een woning. Bij de verkoop van een woning heb je al snel tot acht attesten nodig. De Vlaamse Regering wil niet enkel de verschillende attesten herleiden tot één attest, maar ook een meerwaarde geven aan dit document.  Als vertegenwoordiger van de vastgoedsector neemt CIB Vlaanderen deel aan de voorbereidende gesprekken die hierover worden gevoerd. In 2016 wil de Vlaamse Regering de regelgeving aanpassen.

EPC handelspanden

29/01/2015

Een EPC bij verkoop of verhuur van een niet-residentieel gebouw zal moeten opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type D. Ook concrete informatie over de opleidingen tot energiedeskundige type D of over de certifcatiesoftware is nog niet bekend.

Een EPC voor niet–residentiële gebouwen zal nodig zijn voor alle gebouwen met een niet-residentiële functie behalve:

  • Gebouwen kleiner dan 50m²

  • Tijdelijke gebouwen (minder dan twee jaar)

  • Gebouwen voor erediensten en religieuze activiteiten

  • Niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf

  • Industriepanden en werkplaatsen

Onder verkoop verstaat men de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom. Met verhuur bedoelt men de handelshuur, de gewone huur voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de onroerende leasing en de concessies.

Welke attesten heb je nodig bij de verkoop van een woning?

26/01/2015

Bij de verkoop van een huis is het verplicht om een aantal attesten voor te leggen en aan enkele informatieverplichtingen te voldoen. Dit is vooral om de koper meer zekerheid te geven over de staat van de woning of grond.

We sommen nog eens voor u op wat u precies moet kunnen voorleggen:

- Keuringsattest van de elektrische installatie: Dit attest geeft aan of de installatie aan de huidige normen voldoet. De controle moet gebeuren door een erkend mechanisme en kost ongeveer 120 euro. De uitslag van de controle kan zowel positief als negatief zijn. Zonder keuringsverslag kan de verkoop van de woning niet doorgaan.

- Bodemattest: Hiermee geef je aan of de grond bij de verkoop al dan niet verontreinigd is en moet aangevraagd worden bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

- Energieprestatiecertificaat: Dit attest moet u kunnen voorleggen om aan te geven hoe energiezuinig (of juist niet) de woning is. Bovendien kan je ook enkele tips terugvinden om energie te besparen op dit certificaat.

- Informatie over de overstromingsgevoeligheid: Mensen die een woning kopen willen weten waar ze aan toe zijn en ook of de woning gelegen is op een veilige plek voor overstromingsgevaar. Deze informatie moet verplicht opgenomen worden in de verkoopsadvertentie en nadien ook in de verkoopakte. Meer informatie hierover kan je terugvinden in de brochure ‘Overstromingsgevoeligheid van vastgoed’.

- Stedenbouwkundig uittreksel: Hiermee geef je aan wat de stedenbouwkundige bestemming is van het goed. Zo kom je te weten of er al een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt, een verkavelingsvergunning van toepassing is, een bouwovertreding op berust of dat er een verkooprecht op het goed van toepassing is.

- Postinterventiedossier: Dit is een vrij technisch dossier. Hierin kan je technische gegevens terugvinden over de structuren van het gebouw, hoe de woning werd gebouwd en welke materialen er in de woning zitten.

Elektrische keuring

05/12/2014

Bij verkoop van een woning of appartement dat gebouwd werd voor 1981, is het vanaf 1 juli 2008 verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie (elektriciteitsleidingen) voor te leggen aan de notaris.

Als dit keuringsverslag er niet is, wordt de verkoop opgeschort.

EPC voor kantoren en winkels niet klaar voor 2015

05/12/2014

Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouwen zoals kantoren en winkels zal ten vroegste in 2015 ingevoerd worden. Aanvankelijk was de invoering gepland voor 2012. De vertraging heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de rekenmethode.

Test uw EPC

02/12/2014

Vergelijk de energiescore van uw (toekomstige) woning of appartement met andere woningen en met het Vlaams gemiddelde.

NOVEMBER 2014 - VAN 28/11 TEM 4/12 KUNNEN WE GEEN EPC'S OPMAKEN

28/11/2014

Op 4/12 zal een nieuwe EPC-software de EPACT-software vervangen. De EPACT-software wordt uit dienst genomen op 28 november 2014 (om 8 uur). U kunt vanaf dit moment dus geen nieuwe EPC's opmaken of oude dossiers raadplegen in EPACT. Toegang tot de nieuwe software verloopt via de energieprestatiedatabank (zie snelle startkaarten). Het is dus belangrijk om bij het plannen van uw werkzaamheden rekening te houden met deze onbeschikbaarheid!

Please reload